دبیرخانه دائمی طرح ملی دانش آموزی حامیان آب

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514-66512920 / پست الکترونیکی: info@hamiab.ir

باشگاه مجازی حامیان آب

دانش آموز عزیز:

شما و دوستانتان می توانید با عضویت در سایت حامیان آب به اعضای باشگاه حامیان آب بپیوندید، یک حامی آب باشید و کارت باشگاه حامیان آب دریافت کنید و از مزایای این عضویت بهره مند شوید.

همین حالا در سایت ثبت نام کن . . .

حامیان آب - کارت باشگاه حامیان آب

حامیان آب - کارت باشگاه حامیان آب۲

حامیان آب - کارت باشگاه حامیان آب۳

حامیان آب - کارت باشگاه حامیان آب۴