حامیان حامی آب

شرکت آب و فاضلاب استان تهران
معرفی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
با ایجاد معاونت امور آب و فاضلاب در وزارت نیرو در سال ۱۳۶۸، مطالعه و بررسی سامان‌دهی خدمات آب و فاضلاب در سطح کشور با سرعت بیش‌تری ادامه یافت و سرانجام در سال ۱۳۶۹، طرح تشکـیل شرکـت‌های آب و فاضـلاب به مجلـس شـورای اسلامی تقـدیم شد. ایـن طرح در تاریخ ١٣۶٩/١٠/١١  به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.شرکت آب و فاضلاب استان تهران بـــه استناد ماده یک قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب ایجاد و در تاریخ ١٣٧١/١/٢۴ به شماره ٨٩۵۶١ در اداره کل ثبت شرکت ها ثبت و تأسیس شد.وظیفه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ایجاد تأسیسات تأمین و توزیع آب و تأسیسات مرتبط با جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، بهره‌برداری از تأسیسات تأمین و توزیع آب و تأسیسات مربوط به جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در محدوده قانونی شهرهای استان تهران تعیین شده است.
حامیان طرح دانش آموزی حامیان آب
جشنواره کودک و انرژی
همیار انرژی دانش آموزی
دبیرخانه دائمی کودک و انرژی
مرکز خلاقیتهای کودکان و نوجوانان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شانا
گرافیک خلاق
صد آفرین بانک تخفیف دانش آموزی
سایتهای حامی آب

سایتهای حامی آب

قابل توجه سازمانها و نهادها
شما نیزحامی آب باشید
همه ما نیک میدانیم منابع آب در کشورمان بسیار محدود هستند و با توجه به مصرف بی رویه آب در کشور و ضرورت فرهنگسازی و آموزش مدیریت مصرف بهینه آب به مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان این مرز و بوم از شما ( سازمانها، نهادها، سمن ها، شرکتها ، موسسات، مراکز آموزشی ، مدارس و دانشگاهها ) دعوت بعمل می آید با تکمیل «فرم ثبت نام حامیان» به جمع حامیان معنوی «طرح ملی حامیان آب بپیوندید»