خانه و مدرسه

قابل توجه اولیاء و مربیان محترم

این بخش ویژه اولیاء و مربیان محترم در نظر گرفته شده است.

همان گونه که می دانید آب بعد از هوا دومین نیاز انسان بوده و زندگی تمام موجودات جهان به وجود آب بستگی دارد.با توجه به محدودیت منابع آب، افزایش تقاضا، قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین، بارندگی اندک، عدم توزیع یکنواخت مکانی بارندگی در کشور و همچنین مصرف بالای آب کشور را به سمت بحران کم آبی سوق داده است.با توجه به این مسئله اهمیت و ضرورت چگونگی بهره گیری صحیح از این مایع حیاتی و جلوگیری از هدر روی آن آشکارتر می شود.
مقابله با بحران آب و اصلاح الگوی مصرف آب در کشور مستلزم آموزش و مشارکت فرزندانمان می باشد از انجایی که یکی از ارکان مهم فرهنگ سازی در جامعه آموزش است و اثر پذیرترین سن یادگیری کودکی و نوجوانی است بنابراین تدوین برنامه های آموزشی در زمینه مصرف صحیح اب برای کودکان و نوجوانان می تواند علاوه بر آن ها خانواده ها را نیز با راه های صحیح مصرف آب و محدودیت های منابع آب در کشور آشنا سازد.

 

اولیاء محترم و معلمین ارجمند می توانند با ورود به بخش ویژه خود مطالب آموزشی در نظر گرفته شده برای ایشان را مطالعه و در جهت آموزش بهتر دانش آموزان در زمینه مدیریت مصرف صحیح آب در خانه و مدرسه را بکار گیرند.

خانه

قابل توجه پدران و مادران ارجمند …

مدرسه

قابل توجه مربیان و معلمین ارجمند …