کارگاههای آموزشی حامیان آب

کارگاه آموزشی حامیان آب

مدارس، مراکز و کلیه نهادهای آموزشی می توانند برای تشکیل «کارگاههای فرهنگی،آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی حامیان آب » که بصورت کاملا رایگان در محل آن مرکز اجرا می گردد، همین حالا ثبت نام نمایند.

رئوس موضوعات و برنامه کارگاهها و نشست های فرهنگی،آموزشی و ترویجی:

(ویژه دانش آموزان – خانواده ها – دانشجویان)

 1. آب و دین مبین اسلام – آیات، احکام و روایات
 2. آب و سخنان اندیشمندان و بزرگان
 3. آب و حفظ محیط زیست
 4. آب و فرهنگ – توسعه اجتماعی
 5. آب و تولید انرژی
 6. آب و توسعه پایدار – آبادانی و پیشرفت
 7. آب و راهکارهای صرفه جویی در خانه، مدرسه و …
 8. آب و چرخه تولید – تصفیه و …
 9. آب و اقتصاد – مدیریت هزینه مصرف
 10. آب و ادبیات غنی پارسی – متل ها ، اشعار و داستان
 11. آب و کودکان – اولین واژه آب – اشعار و بازیهای کودکانه
 12. آب و هنر – آب در آئینه آثار هنرمندان
 13. و…
پوستر کارگاه آموزشی

حامیان آب - در مصرف آب صرفه جویی کنیم