دبیرخانه دائمی طرح ملی دانش آموزی حامیان آب

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514-66512920 / پست الکترونیکی: info@hamiab.ir

کتاب خوب

حامیان آب - کمبود آب

 

  • نام کتاب: کمبود آب
  • نویسنده: شارون دالگیش
  • مترجم: کوروش ریاضی
  • انتشارات فنی ایران – از سری کتابهای سبز
  • موضوع : آب –  حفاظت از آب 

ادامه‌ی زندگی همه‌ی ما به آب وابسته است. اما آب همیشه و به همین سادگی در دسترس همه نیست… آب مایع شگفت انگیزی است؛ همه جا در پیرامون ما هست و به راحتی از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. همه‌ی موجودات زنده به آب نیاز دارند و این نیاز، با افزایش مصرف، بیشتر می‌شود.