کارگاه های آموزشی حامیان آب

کارگاه آموزشی حامیان آب

مدارس، مراکز و کلیه نهادهای آموزشی می توانند برای تشکیل «کارگاههای فرهنگی،آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی حامیان آب » که بصورت کاملا رایگان در محل آن مرکز اجرا می گردد، همین حالا ثبت نام نمایند.

رئوس موضوعات و برنامه کارگاهها و نشست های فرهنگی،آموزشی و ترویجی:

(ویژه دانش آموزان – خانواده ها – دانشجویان)

۱. آب و دین مبین اسلام – آیات، احکام و روایات

۲. آب و سخنان اندیشمندان و بزرگان

۳. آب و حفظ محیط زیست

۴. آب و فرهنگ – توسعه اجتماعی

۵. آب و تولید انرژی

۶. آب و توسعه پایدار – آبادانی و پیشرفت

۷. آب و راهکارهای صرفه جویی در خانه، مدرسه و …

۸. آب و چرخه تولید – تصفیه و …

۹. آب و اقتصاد – مدیریت هزینه مصرف

۱۰. آب و ادبیات غنی پارسی – متل ها ، اشعار و داستان

۱۱. آب و کودکان – اولین واژه آب – اشعار و بازیهای کودکانه

۱۲. آب و هنر – آب در آئینه آثار هنرمندان

۱۳. و…