دبیرخانه دائمی طرح ملی دانش آموزی حامیان آب

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514-66512920 / پست الکترونیکی: info@hamiab.ir

منابع آب زیرزمینی ۲۴ درصد کاهش یافته است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت:
منابع آب زیرزمینی ۲۴ درصد کاهش یافته است و ما باید با مدیریت مصرف مانع از بحران جدی تری شویم.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود:
۵۰ درصد از بحران های کشور در حاشیه کویر مرکزی ایران وجود دارد که یکی از مهم ترین آن خشکسالی و کم آبی است این در حالی است که ۲۸ درصد از جمعیت کشور در حاشیه کویر مرکزی ایران ساکن هستند که رقم قابل توجهی است.

وی تصریح کرد: مهم ترین دغدغه آب در کشاورزی، پایین بودن بهره وری است و بی توجهی به تخصیص آب به گیاهان پر مصرف و پایین بودن سطح کارایی و کارآمدی آب هر یک لطمه های زیادی را در این مناطق وارد آورده است. اگر این مشکلات و دغدغه ها در بخش کشاورزی اصلاح شود هم به نظم آبی کمک کرده ایم و هم به کشاورزی نظم پایداری خواهیم کرد.

وی اظهار داشت:در استان هایی که در این حاشیه کویر مرکزی قرار دارند، استان یزد بیش از همه با تدبیر از پس مشکلات کم آبی بر آمده است و تهران نیز مدیریت خوبی را در پیش گرفته است. در قم نیز کشت گیاهان کم آب قابل توجه بوده اما بقیه استان ها در وضعیت مطلوبی نیستند. مساله آب، موضوعی فرابخشی و فرا اقلیمی به شمار می رود و بهره وری و کشاورزی در منطقه خشک و کویری اهمیت زیادی دارد.

 

وی گفت:
۳میلیارد متر مکعب آب سطحی و ۱۲ و نیم میلیارد مکعب آب زیر زمینی در کشاورزی و غیر کشاورزی در این منطقه استفاده می شود که سرانه آب حوزه ۸۱۱ متر مکعب است و منطقه از فقر آبی شدیدی رنج می برد و بحران جدی در پیش داریم.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد:
منابع آب زیرزمینی ۲۴ درصد کاهش یافته است و این امر وضعیت کشاورزی ما را تحت تاثیر گذاشته است در این راستا فعالان کشاورزی باید رویکردی دیگر در مدیریت بحران در پیش بگیرند. بر این اساس کشت چغندر و پنبه به شدت کاهش یافته و صیفی جات و جالیز تقریبا خود را حفظ کرده اند.

رویکرد اکولوژی بحث حفظ منابع آب و رودخانه ای است و برنامه های وزارت برای پایداری ۲۴۰ میلیون متر مکعب در حوزه گاوخونی و ۲۴۰ مکعب برای دریاچه حوض سلطان قم است.
وی بیان کرد:بی شک ۱۵ سال آینده منطقه دچار بحران شدید تری است در حالی که تمرکز مدیریت آب در تعادل بخشی بوده است و الگوی کشت باید آب مدیریت شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد:
منشا توجهات فعلی، فشار بحران آب در کشاورزی است که باید بحران مدیریت شود چرا که بزرگترین مصرف کننده آب، حوزه کشاورزی است و بخش های مصرف کننده و صنعت ۲۰ درصد آب را مصرف می کنند و بیشتر آلوده کننده آب هستند.

وی گفت: باید با صرفه جویی، این بحران را کنار گذاشت اما به طور کلی نمی توان کشاورزی را در حل بحران حذف کرد چرا که اقتصاد و معیشت در گرو کشاورزی است و تعطیلی آن هزینه های اجتماعی به بار می آورد و نمی توان آن تعطیل کرد.
کویر مرکزی قم منطقه ای خشک و فراخشک است و در این محدوده مناطق مستعد از نظر اقلیمی محدود است و امکان کشت انواع گیاهان و محصول های زراعی و باغی وجود ندارد.
وی تصریح کرد:در ۱۰ سال گذشته تولید غلات ۴۰ درصد و تولید سبزی و سیفی ۶ درصد، جالیز پنج درصد و یونجه سه درصد کاهش یافته است اما تولیدهای باغی ۳۷ درصد، پسته ۳۶ درصد و سایر محصول های باغی نیز ۲ برابر شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

نظری بدهید