دبیرخانه دائمی طرح ملی دانش آموزی حامیان آب

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514-66512920 / پست الکترونیکی: info@hamiab.ir

برچسب: منابع آب ایران

ارتفاع بارش‌های جوی به ۸۷ میلی متر رسید
ارتفاع بارش‌های جوی به ۸۷ میلی متر رسید

۱۵ میلی‌متر بارش در یک هفته گذشته

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد:
ارتفاع ریزش‌های جوی از ابتدای مهرماه جاری تا امروز (شنبه) ۱۶ بهمن ماه، به ۸۷ میلی متر رسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) ، بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع ریزش‌های جوی از ابتدای مهرماه جاری تا امروز (شنبه) ۱۶ بهمن ماه، به ۸۷ میلی متر رسید که این رقم در نخستین روز هفته گذشته ۷۲ میلی‌متر بود.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ۱۱۵ میلی متر، ۲۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۳۶ میلی متر، حدود ۳۶ درصد کاهش نشان می دهد.

این گزارش می افزاید:
بیشترین بارش در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۸۰ میلی متر بارندگی بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۲۷ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله، ۲ درصد کاهش داشته است.
بنابر این گزارش، کمترین میزان بارش نیز در حوضه های ششگانه اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با ۲۹ میلیمتر بارش ثبت شده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۵ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله، ۲۴ درصد کاهش داشته است.

بیشترین میزان بارش‌ها در ایستگاه محمودآباد در استان مازندران با ۸۷۷٫۵ میلی متر و کمترین میزان بارش‌ها در ایستگاه ابرکوه در استان یزد با یک میلی متر به ثبت رسیده است.
لازم به ذکر است، حجم بارش‌های اول مهر تا ۱۶ بهمن ماه جاری معادل ۱۴۳ میلیارد و ۳۷۸ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو