حامی آب کیست؟

حامی آب کیست؟

حامیان آب - حامی آب؟

«حامی آب» به فرد و یا دانش آموزی اطلاق می شود که علاوه بر تلاش در ارتقاء تحصیل علم، می کوشد از آب به صورت صحیح استفاده نماید و با یادگیری روش های استفاده صحیح از آب و ترویج این روش ها و راهکارها به همکلاسی ها ، دوستان و خانواده خود «حامی آب» باشد.

چگونه حامی آب باشیم؟

حامیان آب - چگونه؟

دانش آموزان می توانند به عنوان حامی از منابع آب حمایت نمایند. قدم نخست برای حامی آب شدن، ثبت نام در«باشگاه حامیان آب» است.

دانش آموزان پس از عضویت در «باشگاه حامیان آب» و دریافت «کارت عضویت» به صورت رسمی «حامی آب» می شوند.

وظایف و اختیارات حامیان آب

حامیان آب - پژوهش
اولین وظیفه یک حامی آب، آموزش است. حامی آب می بایست از در برنامه هایی که جهت آموزش مفاهیم مرتبط با آب و مدیریت مصرف آب برایش در نظر گرفته شرکت کند و آموزشهای لازم را دریافت و به کار گیرد. حامیان آب به عنوان آموزشگران داوطلب، مفاهیم ی که آموخته اند را می بایست به دوستان و خانواده خود آموزش دهند.

رده های سنی حامیان آب

دانش آموزان دختر و پسر رده سنی ۶ سال به عنوان «مخاطب پیش دبستانی» در طرح ملی حامیان آب حضور خواهند داشت.