استقبال از غرفه کتاب های آموزشی آبفا

روابط عمومی آبفای منطقه۲ تهران در نمایشگاه کتاب غرفه‌ای را برای ارائه اقلام انتشاراتی آموزشی-فرهنگی برپا کرده که با استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه روبرو شده است.

2019-05-13 11.24.00

2019-05-13 11.23.56

نظری بدهید